fbpx
 • nl en
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
 • Magazine
 • Menu
 • Info
 • Contact
 • Con Amore Opleidingen
  p/a BounceSpace
  Overtoom 141
  1054 HG Amsterdam
  085 888 9315 info@conamore.com
 • Volg ons
 • PsBK Lesprogramma

  PsBK Lesprogramma

  Onze studenten geven ons lesconcept gemiddeld een 9. Lees op deze pagina meer over hoe we ons PsBK lesprogramma hebben samengesteld.


  Thuisstudie via online leeromgeving

  Een groot onderdeel hiervan is de thuisstudie die je volgt in onze online leeromgeving. Met behulp van onze studievragen word je aan de hand genomen en helpen we je door de lesstof heen. Ze helpen je met studeren en vooral met focussen op wat belangrijk is.  De studievragen begeleiden je door de hoofdstukken in je studieboeken en helpen je bij het je eigen maken van de lesstof. Aangezien je niet alles kan (en hoeft te) onthouden, is het handig om de hoofdzaken van de bijzaken te kunnen onderscheiden. Daar helpen wij je bij in de online leeromgeving.


  Hoofd- en bijzaken

  De PsBK studievragen over de hoofdzaken gaan over de meest algemeen voorkomende ziektebeelden/stoornissen en de ernstige en ‘grote’ ziektebeelden/stoornissen die (urgent) ingrijpen vereisen, inclusief de symptomen die alle alarmbellen moeten doen rinkelen, de zogenaamde alarmsymptomen.

  De vragen over bijzaken dienen vaak ter ondersteuning van de hoofdzaken. Met het beantwoorden van deze vragen werk je naar de hoofdzaak toe. Soms gaan deze vragen over wat meer zeldzame aandoeningen die je niet door en door hoeft te snappen, maar waarvan het wel handig is dat je ze kent.


  Interactieve lesdagen

  Tijdens de PsBK lesdagen leer je hoe je de bestudeerde stof praktisch kunt toepassen. Omdat iedereen voorbereid naar de les komt, kan er in groepjes samengewerkt worden aan casussen die uit het leven gegrepen zijn. Dit maakt het makkelijker om de stof praktisch toe te passen.

  Voordat je naar een lesdag komt, bereid je de les thuis voor door het maken van de studievragen in onze gebruiksvriendelijke online leeromgeving. Het maken van deze studievragen is verplicht voor deelname aan de lesdag zelf. Op deze manier komt iedereen met dezelfde voorbereiding naar de lesdag toe. Tijdens de lesdag ontstaat er hierdoor ruimte om verdieping aan de stof te geven door middel van praktijkcasussen en groepsoefeningen. Dit is één van de modernste technieken in educatie, genaamd ‘flip the classroom’.

   

  PsBK Lesprogramma: indeling en onderwerpen per lesdag 

  PsBK Lesdag 1: Nederlandse gezondheidszorg
  Tijdens de eerste lesdag maak je kennis met je docent en medestudenten, krijg je een inleiding over de structuur en aanpak van de opleiding. Je maakt kennis met de basisbegrippen: ziekte en gezondheid, preventie, palliatie en curatie, psychologie, psychiatrie, psychopathologie, stoornissen, neurowetenschappen en biopsychosociale theorieën. Daarnaast nemen de therapeutische vaardigheden onder de loep: gespreksvaardigheden, attitude, overdracht tegenoverdracht, ruis en meer. Daarnaast komen medisch-ethische kwesties voorbij, evenals informatievaardigheden, geïntegreerde geneeskunde en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Tot slot maak je kennis met de organisatie en wetten in de gezondheidszorg, de grenzen van je vakgebied en het diagnostisch proces. Diverse anamnese technieken worden uitgebreid behandeld en lopen gedurende de opleiding als leidraad en door de stof heen.

   

  PsBK Lesdag 2: Psyche
  Deze les is een inleiding in de wereld die zich bezig houdt met de psyche van de mens. De psychologie, de psychiatrie en andere aspecten die een rol spelen bij het onderzoek naar de psyche: anamnese en diagnostiek. We kijken naar behandeling en therapie, de therapeutische relatie en medisch-ethische kwesties in de beoordeling van de psyche. Je leert de basis van psychopathologie en het verschil tussen een normale en abnormale ontwikkeling van de psyche. Tijdens deze lesdag wordt er onder andere aandacht besteed aan verschillende psychologische perspectieven, theorieën, interventies en behandelmethoden. Daarnaast staat een inleiding over psychofarmacologie (psychiatrische geneesmiddelenleer) op het programma.

   

  PsBK Lesdag 3: Biopsychologie
  In de les biopsychologie wordt duidelijk hoe de interactie tussen biologie, gedrag en de omgeving verloopt. Daarvoor nemen we een kijkje in de hersenen, zoomen we in op het endocriene systeem en wordt het duidelijk hoe de sensorische prikkelverwerking verloopt. Tijdens de les wordt je bewust van persoonlijke perceptie, interpretatie en het psychologische proces van oordeelsvorming. Tevens krijg je inzicht in de drijfveren van de mens, snap je meer over hoe de emoties gedrag beïnvloeden en krijg je kennis van biopsychologische factoren die psychopathologie kunnen uitlokken. Daarnaast zal uitgebreid aandacht worden besteed aan stress en de invloed van stress op gezondheid en welzijn.

   

  PsBK Lesdag 4: Persoonlijkheid & Intelligentie
  Tijdens deze les wordt uitgelegd wat persoonlijkheid is en wat de verschillende persoonlijkheidsstoornissen inhouden. Daarbij is er aandacht voor de sociale interactie en de invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling. Verder wordt er gekeken naar het begrip intelligentie en wat dit precies inhoudt. En is er aandacht voor het denkproces, met de bijbehorende heuristieken (‘wetenschap, de leer of de kunst van het vinden’) en cognitieve bias (systematische denkfouten die mensen veelvuldig maken bij oordeelsvorming en het nemen van beslissingen).

   

  PsBK Lesdag 5: Leren
  Deze les geeft inzicht in aandachtsprocessen, geheugenprocessen en sociale processen die van belang zijn bij leerprocessen, maar ook bij aanpassingsmogelijkheden in (sociale) situaties. Je leert meer over conditionering en de bijbehorende concepten (denk aan: trial and error, positieve bekrachtiging, shaping en de skinnerbox). Verder leer je over de werking en de verschillende aspecten van cognitieve gedragstherapie (systematische desensitisatie, exposure, functieanalyse en betekenisanalyse). Je gaat in de les praktisch aan de slag met CGT technieken en leert hoe je die in je eigen praktijk kan toepassen.

   

  PsBK Lesdag 6: Ontwikkelingspsychologie
  Als je lessen op de aanbevolen volgorde hebt gevolgd, heb je ten tijde van les 6 al geleerd over gedragsprocessen, denkprocessen en de emotionele beleving. Je weet inmiddels hoe de sociale en culturele omgeving invloed heeft op al deze processen. Tevens ben je op de hoogte van het emotionele brein en de onbewuste reactiepatronen die door het leven gevormd zijn, met alle schema’s en concepten die mensen leren hanteren door ervaringen.

  Je hebt geleerd hoe persoonlijkheid zich ontwikkelt en begrijpt dat de grens tussen abnormaal en normaal eigenlijk maar heel klein is. Er is inzicht in de ontwikkeling van pathologie en je hebt kennis genomen van conditionering en de rol van interpretaties en cognities. Je bent in staat om breder te kijken en staat open voor de integratieve manier van handelen. Je bent alert op je eigen subjectieve kijk op de wereld, de mens en jezelf.

  Tijdens les 6 is het tijd om te leren over de standaard ontwikkeling. De vrij vaststaande ontwikkelingen door de levensfasen heen, die in alle culturen terug te zien zijn. Deze les biedt inzicht in de algemene (neuro)biologische ontwikkeling van de mens over generaties heen. Een globaal overzicht van dit bijzondere organisme met een vrij vaststaand ontwikkelingsverloop, wat bij afwijkingen daarin direct negatieve consequenties laat zien in de ontwikkeling.

  Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen en een aantal theorieën hieromtrent (denk aan: hechtingsstijl, opvoeding, en de invloed van de sociale en culturele omgeving). In het tweede deel van de les komen een aantal stoornissen bij kinderen en adolescenten (denk aan: autismespectrumstoornis, gedragsstoornissen en ticstoornissen) aan bod. Tot slot worden verschillende vormen van mishandeling besproken en het effect op de ontwikkeling. Het hoofddoel van deze les is inzicht in de neurobiologische ontwikkeling en belangrijke invloeden op de fasen van ontwikkeling.

   

  PsBK Lesdag 7: Psychopathologie I
  In deze en volgende les psychopathologie wordt er volledig vanuit casuïstiek lesgeven. Casuïstiek of casestudie is de behandeling van individuele gevallen (casussen) in een specifiek gebied. Het is een (verzonnen) voorbeeld uit en voor de dagelijkse praktijk. We gaan uitgebreid in op de volgende psychische stoornissen: angststoornissen, stemmingsstoornissen, slaap-waakstoornissen en obsessief-compulsieve stoornis. We bespreken de bijbehorende classificaties en alarmsymptomen en werken in de vorm van casussen.

   

  Lesdag 8: Psychopathologie II
  Deze lesdag besteden we in de vorm van casussen aandacht aan de volgende psychische stoornissen: verslavingsproblematiek, impulsbeheersingsstoornissen, eetstoornissen, somatische-symptoom stoornissen, stoornissen rond de seksualiteit en sekse.

   

  Lesdag 9: Geheugen en ouderdom
  Deze lesdag staat in het teken van de verschillende stadia, functies en onderdelen van het geheugen. Er wordt aandacht besteed aan Dementie, een stoornis waarbij het geheugen ons in de steek laat. Verwarring is hierbij het hoofdthema, vandaar dat ook de volgende onderwerpen aan bod komen: dissociatieve stoornissen, delier, neurocognitieve stoornissen, schizofrenie en psychoses.

   

  Lesdag 10: Somatiek I
  Tijdens Somatiek I maak je kennis met een aantal basisbegrippen uit de somatische ziekteleer, inclusief een introductie in de farmacologie. Je krijgt een globaal overzicht over hoe het menselijk lichaam is opgebouwd, waarna we inzoomen op orgaanstelsels in de borstholte: de luchtwegen en het hart en vaatstelsel, inclusief bloed.

   

  Lesdag 11: Somatiek II
  Tijdens deze les krijg je een algemene inleiding tumorleer, waarin je leert hoe kanker ontstaat en wat de rol van het afweersysteem is daarbij. De buikorganen (spijsverteringsen voortplantingsstelsel) bespreken we in vogelvlucht, waarna we uitgebreider stil staan bij de twee regelsystemen van ons lichaam: het zenuwstelsel en hormoonstelsel.

   

  Lesdag 12: Integratie
  Tijdens deze afsluitende les worden de belangrijkste onderwerpen uit de voorgaande lessen nogmaals behandeld.

   

  Integratieve geneeskunde 

  Con Amore staat voor integratieve geneeskunde. Dit is een benadering van zorg die de patiënt centraal stelt en die het volledige scala van fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele en omgevingsinvloeden behandelt die de gezondheid van een persoon beïnvloeden. Gebruikmakend van een gepersonaliseerde strategie die rekening houdt met de unieke omstandigheden, behoeften en omstandigheden van de patiënt, gebruikt het de meest geschikte interventies van een reeks wetenschappelijke disciplines om ziekte te genezen en mensen te helpen een optimale gezondheid te herstellen en te behouden.

  Voorwaarde voor een werkelijk integratieve benadering is dat je beide kanten van binnenuit kunt beleven. Als je start met de PsBK opleiding, dan ben je complementair geschoold, of van plan dit te doen. Tijdens onze opleidingen maak je kennis met de waarde van reguliere geneeskunde. Om vervolgens de brug te kunnen slaan. Meer weten over onze missie? Lees ons manifest

  Benieuwd naar de structuur van de opleiding, uitgebreide reviews van onze studenten, de manier van toetsing en meer? Download onze uitgebreide studiebrochure:

  PsBK Studiebrochure

  Download vrijblijvend onze gratis studiebrochure PsBK lesprogramma studiebrochure
 • Info
 • Bedrijf
 • Volg ons
 • Copyright © | Con Amore B.V. | 2024