fbpx
 • nl en
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
 • Magazine
 • Menu
 • Info
 • Contact
 • Con Amore Opleidingen
  p/a BounceSpace
  Overtoom 141
  1054 HG Amsterdam
  085 888 9315 info@conamore.com
 • Volg ons
 • Privacybeleid

  Definities

  a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
  c. Verantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Con Amore B.V., gevestigd te (1014 AK) Amsterdam aan de Overtoom 41;
  d. Website: de website onder www.conamore.com.

  1. Algemeen

  1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Con Amore de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
  1.2 De persoonsgegevens die door Con Amore worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

  2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

  2.1 Con Amore verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Con Amore heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Con Amore, een bestelling bij Con Amore te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Con Amore.
  2.2 Con Amore gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Con Amore heeft verstrekt: het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigde belang van Con Amore of na toestemming daarvoor te hebben gekregen.
  2.2.1 Als de Gebruiker Con Amore om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Con Amore de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Con Amore de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
  2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Con Amore de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
  2.3 Daarnaast kan Con Amore de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Con Amore die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@conamore.com.

  3. Doorgifte aan derden

  3.1 Con Amore zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Con Amore voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Con Amore een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  3.1.2 Con Amore op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  4. Cookies

  4.1 Con Amore maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van Con Amore dat onderaan deze pagina gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Con Amore cookies gebruikt.

  5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

  5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, beperking, bezwaar en dataportabiliteit van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
  5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Con Amore bereiken op info@conamore.com.
  5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief of via de ‘Unsubscribe’ link in de footer van de email of door een e-mail te zenden aan info@conamore.com.

  6. Bewaartermijn

  6.1 Con Amore bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

  7. Beveiliging

  7.1 Con Amore heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder een SSL verbinding en versleutelde opslag van de gegeven.

  8. Wijzigingen in het Privacybeleid

  8.1 Con Amore behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Con Amore adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

  Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 11 januari 2020.

 • Info
 • Bedrijf
 • Volg ons
 • Copyright © | Con Amore B.V. | 2024