fbpx
 • nl en
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
 • Magazine
 • Menu
 • Info
 • Contact
 • Con Amore Opleidingen
  p/a BounceSpace
  Overtoom 141
  1054 HG Amsterdam
  085 888 9315 info@conamore.com
 • Volg ons
 • Klachtenregeling

  Con Amore B.V. (hierna Con Amore) probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Con Amore deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Con Amore en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

   

  Het indienen van een klacht

  U dient uw klacht binnen 6 maanden na de gebeurtenis per e-mail in. De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die u volgt of gevolgd heeft, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat u ontevreden bent en het doel van uw klacht. Per e-mail aan: secretariaat@deklachtencommissie.nl t.a.v. Thomas Vegting.

  Hoe wordt mijn klacht opgelost?

  Bij de klachtencommissie wordt uw klacht geregistreerd en u ontvangt hiervan een bevestiging binnen 3 werkdagen. De klachtencommissie informeert binnen vier werkdagen degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. In eerste instantie zal getracht worden uw klacht in goed overleg op te lossen. Indien uw klacht niet door bemiddeling/goed overleg kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt er door Con Amore een beslissing genomen over de klacht. Indien u het niet eens bent met de genomen beslissing van Con Amore, legt Con Amore de klacht voor aan een externe onafhankelijke partij, namelijk de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen via de NRTO. Op grond van deze informatie neemt de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen een bindend besluit voor alle partijen omtrent de klacht. Con Amore streeft naar een snelle afhandeling van klachten, met voorkeur binnen één maand, tenzij de omstandigheden nauwkeuriger onderzoek behoeven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven van wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

  Het advies kan zijn:

  Per klachtpunt wordt het advies toegelicht. Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor Con Amore. De beslissing wordt, in geval van overdraging door de klachtencommissaris genomen. Van dit advies wordt u in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd. Documenten worden 2 jaar bewaard.

  Niet in behandeling nemen van een klacht

  Con Amore hoeft uw klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.Con Amore hoeft uw klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen ontvangt u hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

  Nederlands recht

  Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

  Inwerkingtreding

  Deze regeling treedt in werking op 2 november 2014, alle binnen Con Amore, geldende regelingen betreffende de behandeling van klachten worden tegelijkertijd ingetrokken. Amerongen, Directie Con Amore B.V.

 • Info
 • Bedrijf
 • Volg ons
 • Copyright © | Con Amore B.V. | 2024