• Opleidingen
 • Log in
 • nl en
 • Magazine
 • Menu
 • Info
 • Contact
 • Conamore B.V.
  Transformatorweg 30
  1014AK Amsterdam
  085 401 9368 info@conamore.com
 • Volg ons
 • Con Amore

  Het hele verhaal achter het familiebedrijf

  De naam ‘Con Amore’ komt voort uit een Italiaanse muziekterm die betekend ‘met liefdevolle aandacht’. Als er bovenaan een stuk bladmuziek ‘Con Amore’ staat, dient dit met liefdevolle aandacht gespeeld te worden. Dat is ook precies wat Albert Jansen (oprichter van Con Amore) miste tijdens zijn 30-jarige loopbaan als antroposofisch huisarts: liefdevolle aandacht. In zijn praktijk werkte Albert huisarts  nauw samen met therapeuten en hij kende de kracht van deze verbinding. Vanuit de wens om de reguliere en complementaire zorg met elkaar te verbinden is Con Amore door Albert Jansen en zijn vrouw Rinske Jansen-Zielstra (verpleegkundige) opgericht, zodat er een betere zorg kan ontstaan. Zorg met aandacht, die verbindt, die handelt vanuit het hoofd én het hart. Zorg die de patiënt in zijn geheel centraal stelt in de zoektocht naar heling.

  Samen geven Albert en Rinske les in Medische Basiskennis door het hele land, begeleiden zij de studenten bij de opleiding en nemen examens af. In 2013 neemt hun dochter Rose Jansen, psychologe, de vereiste accreditatieprocedure op zich voor erkenning door zorgverzekeraars. Ook ontwikkelt zij de Psychosociale Basiskennis (PsBK), die ook geaccrediteerd wordt. Zo komt Con Amore in een stroomversnelling. Sylvester Jansen, de oudste zoon, neemt in 2014 als bedrijfskundige de kantoortaken op zich, terwijl de jongste zoon Arthur verantwoordelijk is voor de vormgeving van de website. Nieuwe docenten sluiten zich aan: ervaren artsen, psychologen en psychotherapeuten met liefde voor het complementaire veld. In 2015 krijgt Con Amore onder leiding van Sylvester – in de functie van directeur – een nieuwe kwaliteitsimpuls. Samen met Albert legt hij de verbinding met beroepsverenigingen en organisaties. Met Sylvester’s IT-achtergrond automatiseert hij het lesconcept in een unieke online leeromgeving. Ook ontwikkelt hij voor docenten en de medewerkers op kantoor een werkklimaat dat in lijn is met het Con Amore-ideaal: waarbij liefde voor en betrokkenheid bij het werken met studenten centraal staan.

  Con Amore heeft in de afgelopen 10 jaar haar opleidingen blijven verbeterd en inmiddels al meer dan 4000 therapeuten opgeleid.

  Waarom we doen, wat we doen
  Als opleidingsinstituut is het onze missie om onze studenten een stevige basis aan kennis te bieden waar ze hun hele leven profijt van hebben én plezier aan beleven. Dit doen we door middel van onze hoogwaardige geaccrediteerde opleidingen Holistische Basiskennis, Medische Basiskennis, Psychosociale Basiskennis en nascholingen, die overigens allemaal op locatie of online te volgen zijn. Samen met ons team aan bevlogen en ervaren docenten, zetten we onze studenten in hun kracht. Onze docenten zijn allemaal regulier opgeleide artsen en psychologen die liefde hebben voor en ervaring hebben in het complementaire veld. Dankzij de lessen, casuïstiek, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van onze docenten wordt er breder, op een holistische manier, les gegeven. Het resultaat: afgestudeerden die met hun kennis en kunde niet alleen hun vak beter uit kunnen voeren en meer diepgang ervaren in hun werk – maar ook de verbindende factor zijn tussen de reguliere en complementaire zorg.

  Ongeacht waar je (in de toekomst) werkt in de complementaire zorg, vroeg of laat krijg je te maken met het reguliere zorgveld. Bij Con Amore geloven we dat er door een samenwerking tussen deze twee werelden een betere zorg ontstaat. Na het afronden van een opleiding bij ons, heb je een gedegen Medische-, en/of Psychosociale kennis en ben je in staat je professioneel te positioneren richting het reguliere veld.

  Update 15-10-2019
  De eindtermen voor medische basiskennis (MBK) en psychosociale basiskennis (PSBK) zijn in 2018 aangepast voor zorgverleners werkzaam in de complementaire zorg. Het betreft een herijking van de eindtermen uit 2013.  Klik hier om het document te downloaden.PLATO is het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie van de Universiteit Leiden. Op verzoek van de zorgverzekeraars en in samenspraak met de koepelorganisaties in de complementaire zorg heeft PLATO eindtermen samengesteld voor de medische en psychosociale basiskennis.

  PLATO heeft een set met eindtermen voor psychosociale en medische basiskennis samengesteld. Dit gebeurde in opdracht van vijf zorgverzekeraars. Input voor de eindtermen vormden reeds opgeleverde concepten van koepelorganisaties in de complementaire zorg. De eindtermen betreffen een cognitieve basis die minimaal nodig is om in een opleiding het in orde/niet in orde gevoel te kunnen ontwikkelen en om te kunnen leren wat de grenzen van de eigen deskundigheid zijn. De eindtermen die PLATO heeft samengesteld gaan over de kennisinhoud die minimaal aan bod moet komen en het niveau waarop die kennis moet worden beheerst. Alleen voldoen aan de cognitieve basis is niet voldoende om het in orde/niet in orde gevoel te garanderen. Daarvoor gelden ook nog andere eisen. Deze aanvullende eisen worden gesteld door de zorgverzekeraars en de koepelorganisaties.

  In tegenstelling tot de berichtgeving in de media heeft PLATO geen opleidingseisen opgesteld en voert PLATO geen opleidingen uit op het terrein van medische- en psychosociale basiskennis.

 • Info
 • Bedrijf
 • Contact
 • Conamore B.V.
  Transformatorweg 30
  1014AK Amsterdam
  085 401 9368 info@conamore.com
 • Volg ons
 • Wij gebruiken cookies op deze site om de gebruikerservaring te verbeteren.
  Lees hier hoe wij omgaan met deze data.